tốt nghiệp THPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 11/05/2021

THÍ SINH NÀO ĐƯỢC XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021?

GDVN- Thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt. Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2021 quy định rõ […]