Công khai 1 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 10/07/2020

BẢN TIN TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2020 – 2023

  Xem chi tiết tại đây: Bản tin tài chính năm học 2020 – 2023 
Thứ Ba 07/09/2021

BẢN TIN TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 – 2024

Xem chi tiết tại đây: bản tin tài chính năm học 2021 – 2024
Thứ Tư 06/07/2022

BIÊN BẢN VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2022-2023

I. Thời gian: 10h00 phút ngày 05 tháng 07 năm 2022 II. Địa điểm: Trường THPT Hoàng Mai (Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội) III. Thành phần: Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Hiệu trưởng Bà Nguyễn Thị Chúc, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn Ông Nguyễn Phúc Chính, Phó hiệu trưởng Bà Nguyễn Thùy Vân, Kế toán Bà Mai Thúy […]
Chủ Nhật 10/07/2022

BẢN TIN TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2022 – 2025

Xem chi tiết tại đây: Bản tin tài chính năm học 2022 – 2025
Thứ Năm 29/12/2022

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI NĂM HỌC 2022 – 2023

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THPT Hoàng Mai năm học 2022 – 2023 (Tải File đính kèm)
Thứ Ba 10/01/2023

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THPT HOÀNG MAI NĂM HỌC 2022-2023

Cam kết chất lượng giáo dục THPT Hoàng Mai năm học 2022-2023 (Tải File đính kèm)
Thứ Hai 25/03/2024

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI NĂM HỌC 2024 – 2025

Xem chi tiết tại đây: Trang 1 Trang 2