chi bộ THPT Hoàng Mai Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 11/08/2023

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

Thực hiện quyết định số 2746/QĐ-ĐU và 2753/ QĐ-ĐU ngày 05/05/2023 của Quận Ủy Thanh Xuân, được sự nhất trí của đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân; ngày 09/08/2023 Chi bộ Trường THPT Hoàng Mai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên dự bị cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Thùy Dinh – giáo viên bộ môn Hóa của […]