sở giáo dục đào tạo hà nội Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 17/05/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12 THPT

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) quận, huyện, thị xã thực hiện một số công việc sau đây
Thứ Hai 31/05/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thực hiện Công văn số 1597/UBND-KGVX ngày 25/05/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cương trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Thông báo số 309 - TB/TU ngày 26/05/2021 của Thành ủy Hà Nội về kết luậ của Ban thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố...
Thứ Sáu 01/10/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 22/CT-UBND

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các […]