chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Hai 01/11/2021

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Thông tư liện tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định công tác y tế trường học;… Để chuẩn […]