Thi thử vào lớp 10 THPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 23/03/2021

TỔ CHỨC THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 – 2024

Để học sinh chuẩn bị hành trang đầy đủ, tâm thế tự tin tham dự thi tuyển vào 10. TT Bồi dưỡng kiến thức HMS thuộc trường THPT Hoàng Mai tổ chức thi thử vào lớp 10 năm 2021-2022 cho học sinh, nhằm mục tiêu: