Công thức xét tuyển lớp 10 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 22/05/2018

CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM 2018

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của điểm trung học cơ sở, điểm thi (đã tính hệ số 2) và điểm cộng thêm. Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, năm học 2018-2019 Hà Nội vẫn áp dụng phương thức tuyển sinh như năm học trước đó là “kết hợp xét tuyển với thi tuyển” […]