sự tôn nghiêm giữa thầy và trò Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 23/02/2021

Cần trả lại sự tôn nghiêm cho mối quan hệ thầy – trò

Dân trí – Giáo viên ngày nay dễ bị tổn thương, yếu thế. Không xử lý cẩn thận, khi thái độ nghề nghiệp của các nhà giáo bị tổn thương, sự nghiệp đổi mới giáo dục của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.   Đó là nhấn mạnh của TS. Hoàng Trung Học, chuyên gia Tâm lý học trường học, Trưởng khoa […]