Những câu hỏi thường gặp Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Bảy 23/12/2017

Nếu em gửi thư đến phòng tham vấn học đường thì sau bao nhiêu ngày em có thể nhận được thư trả lời, và nhận bằng cách nào?

Em có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên phụ trách phòng tham vấn học đường để nhận được thư trả lời. Thời gian trả lời thư phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp, nghiêm trọng của sự việc. Nhưng chậm nhất là sau 3 ngày làm việc (không tính ngày lễ, chủ nhật)  các em sẽ nhận được thư trả lời. Tuy nhiên, […]