Kế hoạch năm học 2021 - 2022 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 17/08/2021

UBNDTP HÀ NỘI: BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 – 2022 ĐỐI VỚI GD MẦM NON, GD PHỔ THÔNG VÀ GD THƯỜNG XUYÊN

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội: Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/09/2021 Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phối tổ chức khai giảng […]