công điện phòng chống covid-19 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 13/07/2021

UBNDTP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA DỊCH BỆNH

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội điện: Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND cac quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tổng công ty, các Công ty TNHH nhà nước thuộc UBND Thành phố […]
Thứ Ba 19/10/2021

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; Thực hiện Công văn số 3572/SGDĐT – CTTT ngày 15/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Công […]