hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 16/04/2021

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỲ THI THPT NĂM 2021

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021-TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (BGDĐT) (gọi tắt là quy chế thi)…; Quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng […]