Lễ chào cờ đầu tháng 10/2019 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Sáu 04/10/2019

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 10/2019 HỌC SINH CÁC LỚP KHỐI 10 THPT VÀ HỆ 2 VĂN BẰNG

Sáng thứ Ba, ngày 01/10/2019, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 10/2019 cho toàn thể học sinh các lớp khối 10 hệ THPT và hệ hai văn bằng. Đây là một trong những hoạt động chính trị thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục học sinh […]