tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Tư 30/11/2022

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Các đơn vị trường học trực thuộc; Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thực hiện công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các […]