form đăng ký dự thi thử vào10 Archives - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Năm 25/03/2021

FORM ĐĂNG KÝ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT HOÀNG MAI NGÀY 25/04/2021

Các Quý Phụ huynh và thí sinh có thể đăng ký thi thử vào lớp 10 THPT tại link dưới đây: http://dangky.thpt-hoangmai.edu.vn/dang-ky/dang-ky-thi-thu