Công văn Archives - Trang 4 trên 4 - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Tư 05/04/2023

SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023 – 2024

Kính gửi:                    – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;                   – Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông;               […]
Thứ Ba 11/04/2023

CÔNG VĂN SỞ GDĐT V/V NGHỈ DỊP LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐÁT NƯỚC (30/4) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5) NĂM 2023 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Kính gửi:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên các quận, huyện, thị xã Căn cứ Bộ Luật lao động 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị, […]