Công văn Archives - Trang 3 trên 4 - Trường THPT Hoàng Mai
Thứ Ba 04/05/2021

UBNDTP HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP SAU KỲ NGHỈ LỄ 30/04 và 01/5

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, từ ca bệnh dương tính SASR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tập trung đã lây lan ra nhiều tỉnh/ thành trong đó có Hà Nội, đến nay thành phố đã ghi nhận 03 trường hợp dương tính SASR-CoV-2 từ ổ dịch này. Dự kiến trong thời gian […]
Thứ Ba 04/05/2021

THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP THPT

Căn cứ công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; căn cứ CV số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TP Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm […]
Thứ Bảy 08/05/2021

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo […]
Thứ Năm 13/05/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội; Công văn số 1386/UBND-KGVX ngày 10/05/2021 về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1399/UBND-KGVX ngày 10/05/2021 về khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR của UBND Thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên…
Thứ Hai 17/05/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12 THPT

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) quận, huyện, thị xã thực hiện một số công việc sau đây
Thứ Hai 31/05/2021

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Thực hiện Công văn số 1597/UBND-KGVX ngày 25/05/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cương trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Thông báo số 309 - TB/TU ngày 26/05/2021 của Thành ủy Hà Nội về kết luậ của Ban thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố...
Thứ Hai 28/11/2022

BỘ GDĐT: TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Kính gửi: Ủỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian vừa qua, công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục đã được các địa phương quan tâm và kịp thời chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy […]
Thứ Tư 30/11/2022

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Các đơn vị trường học trực thuộc; Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thực hiện công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các […]
Thứ Hai 19/12/2022

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 13371/VP-KGVX, ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố về việc […]